10 oktober 2021


”Sex procent av Sveriges befolkning använder sällan eller aldrig internet. De allra flesta är över 65 år. Samtidigt blir allt fler av samhällets tjänster digitala. Hur påverkar det demokratin när en stor del av befolkningen isoleras och får svårt att delta på den offentliga arenan?
Välkommen till Länsstyrelsens andra demokratisamtal denna höst, denna gång på temat på temat digitalt utanförskap.
Välkommen att lyssna till Internetstiftelsen och ett spännande panelsamtal om hur digitaliseringen hotar rätten till demokrati!

VAR: Biograf Rigoletto, Kungsgatan 16, Stockholm.
NÄR: 29 oktober 10:30-12:00.
KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 okt 2021
>> LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Claes Tjäder, ordförande i SeniorNet Bromma


8 oktober 2021
Höstens andra Informationsbrev skickade styrelsen ut 1 oktober.
Här är länken till brevet ifall du inte hittar mejlet i ditt mejlprogram :
https://bromma.seniornet.se/informationsbrev/informationsbrev-2021/brev-nr-6-2021-3-oktober
Sören Larsson


Visste du att nästan var femte svensk råkat ut för bedrägeriförsök på nätet?

SeniorNet Sweden inbjuder alla medlemmar till en förmiddag som gör dig till en säkrare internetanvändare.  Torsdag 15 oktober klockan 9-11, online.

Evenemanget är kostnadsfritt och sänds på Youtube Anmäl dig här för att få tillgång till hela programmet och sändningens länk.

Rubriker:
Hur skyddar jag mig mot nätfiske?
Hur förhindrar jag att mitt bank-id missbrukas?
Lösenordsskola:
Hur e-handlar jag säkert?


3 oktober 2021
För tredje året i rad arrangeras ett evenemang 15 oktober som handlar om digital delaktighet.
Bakom evenemanget står den statliga statlig myndigheten Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som är en svensk förvaltningsmyndighet i Sundsvall med uppgift att stödja, samordna och följa upp digitalisering inom svensk offentlig förvaltning, samt organisationen Sveriges Kommuner och Regioner, Landsorganisationen samt IVA ( Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin).
https://digitalidag.org/


11 juni 2021
Nu gör Brommaklubben sommaruppehåll. Vi återkommer med mötesverksamhet efter sommaren.
IT Hjälpen däremot är inte stängd! Hör av dej om du har problem även under sommaren.

Brommaklubben önskar alla våra medlemmar en trevlig sommar!


I slutet av maj fick vi svar på vårt brev till stadsdelsnämnden i Bromma
Brevet hittar du nedan under 25 april 2021

Bromma stadsdelsförvaltning skrev 
Citat:
Förvaltningen uppskattar att medborgare kommer med bra förslag och engagerar sig i frågor som gäller utveckling för Brommas äldre medborgare.

Förvaltningen planerar att införa en digital fixartjänst genom att utbilda vår nuvarande fixare så att fixartjänsten ska kunna hjälpa seniorer med enklare välfärdsteknik i sina hem. Förvaltningen återkommer så snart som möjligt med mer information angående när i tid stödet kan börja användas.”
Slut citat

25 april 2021
Brommaklubbens ordförande Claes Tjäder skriver till Stadsdelsnämnden om behovet av en ny digital fixartjänst i Bromma.
Klicka här:Brev till stadsdelsnämnden i Bromma


28 mars 2021

Medlemsmöte för Bromma SeniorNet den 23 mars 2021

Presentation av projektet Inte ensam

En sammanställning av Claes Tjäder

Inteensam.org är ett projekt som drivits av tre pensionärsorganisationer; PRO, SPF Seniorerna och SKPF (Svenska Kommunalpensionärernas Förbund).

Projektet startade 2018 då regeringen beviljade pengar till pensionärsorganisationerna för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre personer. 150 ambassadörer utbildades inom organisationerna med uppgift att inspirera och engagera medlemmar i hela landet att arbeta mer aktivt för att nå de som vanligtvis inte deltar i organisationernas verksamhet.

Ett studiematerial om uppsökande verksamhet arbetades fram tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och ABF. Studiecirklar har bedrivits runt om i landet.

I mars 2020 beviljade Socialstyrelsen ytterligare stöd till projektet.
Coronapandemin gjorde att projektet fick planera om. Digitala seminarier har fokuserats på hur man kan arbeta med att nå äldre i ofrivillig ensamhet under en tid av social distansering. Hur kan man få fler att använda digitala verktyg för att upprätthålla sociala kontakter och skaffa nya?

Studiematerialet, som blev klart 2019, finns på projektets hemsida /https://inteensam.org/material-for-studiecirklar/ har som syfte att utbilda ambassadörer som ska arbeta inom pensionärsorganisationerna i syfte att motverka ensamhet. Pensionärsorganisationerna har inom projektet förbundit sig att ta med sig arbetssättet i sin framtida verksamhet, för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre.

Ofrivillig ensamhet ett stort problem

Uppskattningsvis är det ½ till 1 miljon ensamma i Sverige.
Kvinnor är mer ensamma än män, äldre pensionärer mer än nyblivna och människor i storstäder känner sig mer ensamma än folk på landsbygden. Ensamhet är inte något gemensamt problem för alla äldre.

Tvärtemot vad många tror är ensamheten störst bland unga upp till 25 år.

Yngre pensionärer upplever sig sällan som ensamma. Det är först efter 75 år som känslan av ensamhet tränger sig på. Med stigande ålder kommer förlusterna – man kanske har mist sin livspartner, andra anhöriga och nära vänner. Synen och hörseln försvagas och rörligheten i leder minskar. Det är svårare att ta sig ut på egen hand och risken att bli isolerad är stor.

En forskningsstudie vid Karolinska Institutet

Lena Dahlberg, docent och forskare vid Aging Research Center vid Karolinska Institutet, har följt nära 600 äldre personer under sju års tid. De har svarat på frågor om sin livssituation och Lena Dahlberg sammanfattar resultatet så här: Svårigheter att röra sig innebär en viss ökad risk och depression ger en nästan trefaldigad riskökning för att någon ska känna sig ensam. Men den absolut viktigaste riskfaktorn är att nyligen ha förlorat sin make eller maka. I studien var det fler kvinnor än män som beskrev sig som ensamma, något som helt förklarades av att fler kvinnor än män hade förlorat sin livskamrat; det var alltså änkeståndet som var den avgörande riskfaktorn.

Internetstiftelsens rapport december 2020

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/sammanfattning/

Under 2020 gjorde Internetstiftelsen en unik extraundersökning, i 3:e kvartalet undersökte man de digitala vanorna och fokuserade på tre grupper:
Studerande
Hemarbetande och
Pensionärer

Äldre känner sig mer sociala av den ökade skärmtiden medan studeranden känner sig mindre sociala.
70 % av pensionärerna har e-handlat.
Fler pensionärer har skaffat sig bank-ID och Swish.
I 3:e kvartalet hade 86 % av pensionärerna bank-ID medan 77 % hade Swish.
Bland 76+ har videosamtalen ökat från 29 % till 59 %.
54 % av 65+ har idkat kultur ”on line” under pandemin.

Äldrecentrum i Stockholm

https://aldrecentrum.se/

(Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum stiftades 1986 av Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) och Stockholms stad med syfte att: förbättra de äldres levnadsbetingelser genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället samt att själv initiera och genomföra forskning och utveckling avseende de äldres förhållanden, i egen verksamhet eller i samarbete med eller på uppdrag av andra kommuner eller organisationer.)

Några fakta från en aktuell rapport:
Internetanvändningen visar på stora skillnader mellan åldersgrupperna. 9 av 10 personer i åldern 65 – 79 använder internet, medan varannan över 80 år inte gör det.
Var 5:e person, framför allt 80+ vill ha hjälp med internet.
Volontärverksamhet är en viktig fråga.

Av de som svarade på enkäten uppger 14 % att de ägnar sig åt volontärverksamhet.
1 av 5 säger att de skulle kunna tänka sig att ägna sig åt volontärverksamhet.


8 mars 2021 Nu finns årsmötesprotokollet och alla bilagor på vår webbplats! Allt är nu justerat och undertecknat.
Här är länken brommaklubbens årsmöte


15 februari 2021 Imorgon har vi Årsmöte!

Alla dokument som hör till årsmötet finns
Verksamhetsberättelsen har du hittat där senaste veckan

Även kallelser och dagordning hittar du på samma webbsida.
Idag har Kassörens rapporter tillkommit.

Ordförande Claes Tjäder tipsar om en webbplats
https://inteensam.org/
På den sidan kan man titta i lugn och ro på en rad intressanta filmer.

/Sören Larsson


15 februari Styrelsen tipsar om
Internetstiftelsens museum om internet och framväxten av detsamma.

https://www.internetmuseum.se/


7 februari, Sedan ett par veckor har vi äntligen tillgång till TeamViewer! klicka och läs om detta och mera på ”IT Hjälpen”
(som också finns menyn ovan!)
/Sören Larsson


SeniorNet bjuder in till en digitalföreläsning:

”Vi fortsätter med digitala föreläsningar för medlemmar i hela vårt SeniorNet -nätverk.
Vi vill inspirera till att kunna och vilja vara med i den digitala världen. Denna föreläsning handlar om Internetrelaterade bedrägerier och hur du kan skydda dig mot dem. ”
Klicka på denna länk så får du all information!


På medlemsmötet 19 januari 2021 pratade vi om BankId och Swish funktionerna som väldigt många framförallt har i sina mobiler. Det är bankvärlden som styr detta därför sökte vi flera av dom stora bankernas information om detta. Här har jag lagt ut de länkar som vi använde på mötet:

Skaffa eller förnya Mobilt BankID | Nordea.se
Mobilt BankID – legitimera dig med e-legitimation | Swedbank
Skaffa mobilt BankID | SEB
Mobilt BankID | Handelsbanken
Swish — betala direkt med mobilen | Handelsbanken
BankId Få hela banken direkt i mobilen | Ladda hem vår app | Skandia
skandia swish
Trots överstrukna fungerar även dessa länkar:
Mobilt BankID Danske Bank
Swish Danske Bank
swish seb

Slutligen här är webbsidorna till företagen som tagit fram apparna med mycket bra information:
Swish – För en enklare vardag sedan 2012.
BankID Support

/Sören


Årets första Informationsbrev skickade Ingela och jag ut 10 januari!
Här är länken till brevet ifall du inte hittar mejlet i ditt mejlprogram eller brevet inte hunnit fram:
https://bromma.seniornet.se/brev-nir-1-2021-10-januari
Sören


Den 15 december presenterades Internetstiftelsens rapport Internet och svenskarna. Den handlar om effekterna av pandemin på svenskars användning av internet. Undersökningen gjordes i 3:e kvartalet under 2020.
Man fokuserar på tre målgrupper, studerande, hemarbetande och pensionärer.
Av presentationen att döma förefaller pensionärerna vara en grupp som har haft glädje av att göra mer på internet. Man känner sig mer sociala, märkligt nog är det tvärtom för studerande, de känner sig mindre sociala.
Vilka är det som arbetat hemma?
Bland tjänstemännen är det 66 % medan bland arbetarna är det endast 11 % som arbetat hemma.
8 av 10 tycker det har fungerat bra medan 2 % tycker det har fungerat mycket dåligt.
Hur ser det ut med sömnen?
46 % av alla vaknar på natten för att kolla mobilen.
Bland studerande är det 61 % som vaknar på natten för att kolla mobilen.
70 % av pensionärerna har e-handlat. Fler pensionärer har skaffat sig bank-ID och Swish. i tredje kvartalet hade 86 % av pensionärerna bank-ID medan det var 77 % som hade Swish.
Bland personer som är 76+ har videosamtalen ökat från 29 % till 59 %.
Till sist 54 % av 65+ har idkat kultur on line under pandemin.
Om ni vill läsa mer,https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/

Claes Tjäder, styrelseordförande i Brommaklubben


Upptäckte idag 17 december att Zoom företaget har tagit bort 40 minuter gränsen för den kostnadsfria licensen som vem som helst kan beställa. Det gäller under följande ungefärliga tider och dagar:
från 17 /12 kl 16 till 19/12 kl  23:59
från 23/12 kl 16 till  26/12 kl 23:59
från 30/12 kl 16 till 2/1 kl 23:59
Här är länken som berättar om detta, tyvärr på engelska

En genväg för att snabbt komma igång verkar denna länk också på engelska vara:
https://blog.zoom.us/getting-started-with-zoom-meetings/

Hälsningar Sören


På medlemsmötet 8 december visade vi tre filmer som presenterade några Google produkter
–   videoplattformen Youtube,
–   videosamtal i Google Duo och Google Meet
–   sortera och dela bilder i Google Foto

Här är länkarna till filmerna som du kan titta på när det passar dej.
Digital fika med Google – YouTube

Digital fika med Google – Duo & Meet

Digital fika med Google – Google Foto

Även du som inte var med på mötet kan kanske lära dej något om dessa google verktyg.


25 november
På medlemsmötet 17 november berättade vi om appar för mobiltelefoner. Här följer lite information om fyra av apparna samt information om ”Podradio” som vår ordförande Claes Tjäder har sammanställt.
112 sos alarm
Nödnummer, endast för akuta tillstånd som kan vara livshotande
Med 112-appen kan du:
· få information vid till exempel en olycka eller brand i din närhet.
(Notiserna skicka till ett avgränsat område och vid vissa typer av händelser.)
· ta emot VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation.
· lära dig mer om trygghet och säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer med mera.
· få ökad kunskap om andra viktiga samhällsnummer.
· ringa 112 – din position skickas då till SOS Alarm, vilket gör det lättare för hjälpen att snabbt komma fram till rätt plats.
Du kan se din egen position på appens startsida så kan du läsa upp den för 112-operatören eller dela den med anhöriga.

För att kunna använda 112-appen fullt ut samt ta del av alla dess funktioner är det viktigt att du registrerar ditt telefonnummer och godkänner platsinformation,
Var laddas appen ner
iPhone från App Store
Android från Google Play

Något om AML, Advanced Mobile Location
SOS Alarm har under en längre tid arbetat för att snabbare kunna positionera den hjälpsökande som ringer 112. Genom införandet av Advanced Mobile Location (AML) möjliggörs automatisk positionering via GPS i Sverige. Man behöver alltså inte ringa via appen för att SOS Alarm ska veta varifrån man ringer.

Behövs appen trots att vi har AML i Sverige?
Appens fördelar är att det är ett snabbt sätt för SOS Alarm att få ut information inom ett visst område. Man kan kommunicera med allmänheten.

Kan SOS Alarm alltid se var jag befinner mig?
Det är endast när man ringer 112 som SOS Alarm får positionen och endast när 112-samtalet pågår. SOS Alarm kan inte eftersöka position på annat sätt.
swish
Swish är en mobilapp för överföring av pengar inom Sverige, vilken lanserades i december 2012 av Getswish AB. Applikationen möjliggör omedelbara betalningar mellan bankkonton genom till kontonummer kopplade mobilnummer.
Getswish AB ägs av de sex bankerna Danske Bank i Sverige, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund. Förutom ägarna erbjuder även Skandiabanken, ICA-banken, Sparbanken Syd och Forex Bank, Ålandsbanken och Marginalen Bank swish.
I början på 2019 hade Swish cirka 6,9 miljoner privatanvändare.
Mobilapplikationen finns tillgänglig för plattformarna Android och IOS (iphone). Banker som vill erbjuda tjänsten Swish måste först ansluta sig till Bankgirots betalsystem Betalningar i Realtid. Koppling mellan kundernas telefonnummer och bankkonto registreras via Internetbank via bankens mobilapp.
För att kunna skicka pengar med Swish måste mobilen ha appen för Mobilt Bank ID installerad.

SL Storstockholms Lokaltrafik

Ett snabbt sätt att planera din resa, köpa biljetter och få uppdaterad trafikinformation om Stockholms kollektivtrafik är att använda SL-appen.

* Man kan köpa biljetter och betala med kort eller Swish.
* Planera din resa med realtidsinformation och köp biljett för den resan.
* Ha koll på eventuella störningar för din resa och se nästa avgång från en hållplats/station.
* man kan hantera biljettköp och få kvittot mejlat till sig.

Easy park – appen

EasyParks app erbjuder ett sätt att betala för din parkering. Appen finns tillgänglig för iPhone-, Android- och Windowstelefoner. Man kan ladda ner appen från app Store, Google Play eller Windows Market.

För att kunna använda tjänsten behöver du registrera dig med ett betalkort första gången.

Med EasyPark kan du starta, stoppa eller förlänga parkeringstiden via mobilen. Med EasyPark-appen betalar du endast för den faktiska parkeringstiden.

Så här startar man parkeringen:

Välj områdeskod med GPS-funktionen eller hitta koden på EasyParks skylt vid p-automaten.

Knappa in bilens registreringsnummer.

Välj din preliminära sluttid genom att snurra hjulet

Starta parkeringen. genom att trycka ”start”

I ett fönster visas den återstående parkeringstiden.

 

Om du vill förlänga parkeringstiden:

Vid behov kan du förlänga parkeringstiden genom att snurra hjulet medsols.

 

Om du vill stoppa parkeringstiden:

Tryck på “stoppknappen” när du återvänder till bilen.

Invänta ett sms-kvitto (för att bekräfta att parkeringen är avslutad)

 

Poddradio/TV

Poddar & program

 

Man använder ibland ordet ”podcasting”, som är en sammanslagning av pod (ordagrant ”frökapsel”, men syftande på mediaspelaren Ipod) och engelskans ”broadcast” (motsvaras av svenska termen rundradiosändning

Ännu finns svensk term för företeelsen, utan det engelska uttrycket används i allmänhet i Sverige; ”poddsändning” är dock ett av de förslag som lagts fram, men ”podradio/poddradio” används också, bland annat av Sveriges Radio.

På Sveriges Radio,
https://sverigesradio.se/allaprogram
hittar man t.ex. ”USA-podden”, ”Kina-podden”.

Den stora fördelen med poddsändningar jämfört med andra ljudmedier är att man kan lyssna var och när man vill. Man är alltså inte längre beroende av att lyssna vid ett visst klockslag för att ta del av ett program. Inte heller är man beroende av att vara på en viss plats till exempel vid en radio utan man kan med hjälp av till exempel en bärbar enhet (mobilen t.ex.) ta med sig ljudet överallt.


Lars Forsmarks föredrag 13 oktober om ”Har du bilder eller filmer eller dokument som du vill få ordning och reda på?” finns nu tillgänglig på vår webbplats.

Klicka på länken nedan så öppnas hela presentationen. i en egen mapp. https://bromma.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/33/2020/11/LF-Bilder-filer-ordning-oktober-2020.pdf

Kallelse till mötet finns i Informations brev 7 : https://bromma.seniornet.se/informationsbrev/brev-nr-7-2020


4 november startade android kursen, dvs en kurs för medlemmar som har en smartphone med Googles operativsystem Android.  Se Informationsbrev nr 8.1 / 2020  för lite mer information. Kursen bygger på material som Google har lagt ut på webben : https://support.google.com/android/


Idag 6 oktober 2020 mejlade och skrev vi Informationsbrev 7/2020 till samtliga medlemmar.

Det blir medlemsmöte tisdag 13 oktober. Lars Formark, vår förra ordförande, pratar kring ämnet
”Har du bilder eller filmer eller dokument som du vill få ordning och reda på?”
Kanske har du samlat på dig bilder i din telefon under en längre tid och vill föra över dem till datorn eller molnet eller ett USB-minne. Hur gör man då?

I går testade vi möteslokalen Tempus. Det kommer att fungera att hemifrån vara med på mötet via zoom med uppkoppling över nätet.

IT Hjälpen som startade förra veckan fortsätter varje vecka. Nu med förenklad uppkoppling till mötet. Se vidare i högerspalten här intill.