Hur kan banken hjälpa äldre sköta sin ekonomi på ett säkert sätt?

Brommaklubbens möte tisdag 13 november 13.00.

Till SeniorNet Brommas månadsmöte den 13 november kommer Helena Skarin, som arbetar på Swedbank på avdelningen Marknad & Kommunikation i Region Stockholm.

Bankerna är viktiga i dagens samhälle, inte minst för äldre personer.
Bankerna svarar för samhällsviktiga funktioner. Till dessa hör t.ex. kontanthanteringen. Många äldre föredrar att betala med kontanter, därför är det angeläget att det inte är så långt till närmaste bankkontor eller bankomat.

En del äldre använder girobetalningssystem andra betalar sina räkningar via internet. Bankerna tillhandahåller kort som man kan använda vid betalning i butik eller på internet.
Somliga tycker att det är krångligt att använda sig av bankernas digitala tjänster. Många bankkunder skulle säkert vilja se dem mer användarvänliga. Vad gör bankerna för att göra det lättare också för mindre it-vana kunder?

Vad gör bankerna för att minska riskerna för äldre att bli utsatta för bedrägerier när man ska använda sitt bankkort?

Kom till mötet och ta del av information om hur en storbank agerar i viktiga frågor för många äldre.

Blir det tid över så kan vi även hjälpa dej med ditt IT problem.
Men kom ihåg! Varje torsdag kl 10 till kl 12 är någon av oss på
Stadsbiblioteket vid Brommaplan! Mera på https://bromma.seniornet.se !

Tag buss 127 från Brommaplan kl 12.34 eller 13.04. Stig av vid
hållplatsen ”Tältgatan” efter 5-6 minuter och vandra Tältgatan fram till
Nr 8-10. Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Välkommen!