Aktuellt juli 2020

Välkommen till Brommaklubbens webbplats!

Nu har utskicket av Informationsbrev nr 4 skickats till alla medlemmar. Medlemmar utan e-post får det med posten veckan som börjar den 6 juli. Alla kan läsa brevet, klicka här!

Nedan text  införd 5 juni

Precis som andra verksamheter påverkas Brommaklubben av SeniorNet Sweden av pandemin.
Nu kan vi inte träffas på vanligt sätt. Det gör att vi prövar oss fram för att hitta andra sätt att umgås digitalt.
Styrelsen har haft möten både via Skype och via Zoom.

Tre Informationsbrev har sänts till alla medlemmar i vår, där har klubben bland annat tipsat om kulturupplevelser på nätet, visat på sätt att höja sin egen kompetens och redovisat vart man kan vända sig om man har problem med datorn eller mobilen.

I en rundringning till klubbens medlemmar har vi hämtat in synpunkter på verksamheten och önskemål om framtida möten och kurser. Vi planerar för flera kurser under hösten. Vi förbereder oss också för att ordna klubbmöten digitalt om vi även i höst inte kan träffas på vanligt sätt.

Vi planerar nu ett första digitalt möte för medlemmar i juni för att testa Zoom för ett större antal personer. Vi har ambitionen att fler i klubben ska lära sig mer om nya sätt att träffas på nätet. Det är viktigt tycker klubbstyrelsen att vi använder den nuvarande situationen till att erbjuda möjligheter för medlemmarna att höja sin egen kompetensen om digital teknik.

 

uppdaterad 5 juli 2020