15 september 2022

Ryms inte den gula högerspalten?
klicka här!


15 september 2022

VIKTIGT MEDDELANDE

Du besöker just nu SeniorNet Brommas hemsida, föreningen har avvecklats

Under 2022 fattade föreningen två beslut om att avveckla föreningen.

Först fattade föreningen beslut om avveckling på sitt ordinarie årsmöte den 1 februari, därefter fattades ett identiskt beslut på ett extra årsmöte, i enlighet med stadgarnas utformning, den 29 augusti.

För många medlemmar har det varit naturligt att vid avvecklingen av Brommaföreningen byta till föreningen SeniorNet Kungsholmen. Du når den föreningen genom att använda dig av den här länken, https://kungsholmen.seniornet.se/

Hemsidan kommer finnas kvar ett tag, men observera att den inte uppdateras efter den 29 augusti 2022.

Är du intresserad av den verksamhet som SeniorNet bedriver rekommenderar vi att du tar kontakt med riksorganisationen SeniorNet Sweden. Du kan läsa mer om verksamhetsidén – Seniorer lär Seniorer använda digital teknik – på den här hemsidan, https://seniornet.se/

Med vänlig hälsning

Bromma SeniorNet
Styrelsen genom Caes Tjäder och Sören Larsson


9 augusti 2022

Brommaklubben har extra årsmöte den 29 augusti 2022

– Mötet hålls digitalt (zoom) den 29 augusti
– Mötet hålls för att i enlighet med Brommaklubbens stadgar bekräfta beslutet om att upplösa klubben som togs på ordinarie årsmötet 1 februari.
– Alla medlemmar har fått kallelse via mejl.

Se protokollet från årsmötet 1 februari för mera information:
https://bromma.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/33/2022/02/SNB-prot-arsmote-2022.pdf
Brommaklubbens stadgar finns här https://bromma.seniornet.se/om-oss/stadgar

Sören Larsson, kassör i Brommaklubben


2 februari 2022

Rapport från Brommaklubbens årsmöte den 1 februari 2022

På tisdagen den 1 februari hade vi samlats via Zoom för att ha ett digitalt årsmöte med Bromma SeniorNet.
Vi var 13 medlemmar representerade, varav 2 som inte kunde närvara själva hade lämnat fullmakter till två olika personer som representerade dem på årsmötet.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avveckla Bromma SeniorNet.
Stadgarna föreskriver enligt paragraf 13 att det krävs två på varandra följande årsmöten för att avveckla föreningen.
Det ska vara minst 6 månader mellan dessa båda årsmöten.
Detta innebär att den nyvalda styrelsen har i uppdrag att i god tid bjuda in till detta efterföljande årsmöte.
Om detta extra årsmöte fattar ett likalydande beslut upplöses Bromma SeniorNet. Vid det nästkommande extra årsmötet ska också beslutas om hur föreningens tillgångar ska fördelas.
Vi som ingår i styrelsen under det här speciella året kommer verka för att medlemmarna i Bromma SeniorNet förblir kvar som medlemmar i SeniorNet. Vi hoppas och tror att dagens beslut kan öppna för nya möjligheter framöver. Stanna kvar och var en del av den resan.
Vi kommer återkomma framöver med mer information.
Henrik Hedén lämnade uppdraget som kassör, han avtackades på mötet för sina mångåriga insatser för föreningen.

Sören har meddelat att han tänker fortsätta med IT Hjälpen på Brommaplans bibliotek. Det som står i högerspalten och på sidan ”IT Hjälpen” gäller tills vidare.

Vi som ingår i styrelsen är följande personer:
Claes Tjäder ordförande
Sören Larsson kassör
Anders Samuelsson
Ingela Urtel
Kristina Otterskog


31 januari 2022

Under förra året skrev SeniorNet Brommas styrelse genom ordföranden Claes Tjäder till stadsdelsnämnden om behovet av en diigtalfixare som kan hjälpa äldre med digital teknik.

Vi tog också upp frågan om att underlätta systemet för lokalbokning för föreningar.

Nu har vi fått ett positivt svar från Stadsdelsnämnden.  Läs här!


20 januari 2022

På medlemsmötet den 18 januari 2022 demonstrerade Erik Fernström från företaget Virotea hur man kan använda VR-glasögon.

Närvarande medlemmar kunde testa tekniken. Man kunde uppleva Ghana, vilda djur, Paris eller New York.
Vill du läsa mer kan du gå in på den här länken.https://virotea.com/
Företaget säljer VR-utrustning till kommuner som utrustar boenden för äldre med VR-glasögon.
Här kan du se bilder från mötet.
null

30 december 2021

Inbjudan till årsmöte

Enligt §5 i föreningens stadgar ska kallelse sändas till medlemmarna senast 4 veckor innan årsmötet.
I §5 hittar du även vilka ärenden som behandlas.
Länk till Brommaklubbens stadgar.

Tisdagen den 1 februari 2022 kl 13.00 i lokalen på Tältgatan 8 – 10 har Seniornet Bromma ordinarie årsmöte.

Varmt välkommen

Styrelsen
genom Sören Larsson


7 december 2021

Här hittar du kallelsen till mötet den 10 december


18 november 2021

Här hittar du dokumentet som användes på medlemsmötet 17 november

Här hittar du iPhone länkar från Gabriels kurs 1 november


09 november 2021

Äldre riskerar digitalt utanförskap

Årets upplaga av undersökningen Svenskarna och internet visar att vi handlar, arbetar och umgås allt mer med hjälp av internet. Men många äldre upplever fortfarande ett utanförskap och riskerar i den snabba utvecklingen att halka efter ännu mer.

Nio av tio svenskar använder internet dagligen, exempelvis för tjänster som digitala brevlådor, internetbanker och strömmande medietjänster. Men det finns också de som inte använder internet överhuvudtaget, och det är nästan enbart äldre personer. Enligt den årliga undersökningen Svenskarna och internet använder var femte pensionär inte internet alls.

Bland de äldsta är det ungefär hälften som inte använder sig av olika e-tjänster, vilket ökar risken att de halkar efter i den snabba digitala utvecklingen. Många har inte heller hört talas om begrepp som molntjänster, digital källkritik eller cybersäkerhet.

Enligt Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen som genomför undersökningen, är det viktigt att öka säkerheten på internet för att äldre ska känna sig trygga att använda en allt mer digitaliserad infrastruktur.

– Annars riskerar vi att skapa ett A- och ett B-lag. Visst har de allra äldsta svårt med tekniken, men i rapporten ser vi egentligen det tydligaste glappet mellan 50-talisterna och 40-talisterna. Och om de plötsligt inte kan deklarera eller boka tågbiljett så pratar vi om hundratusentals som hamnar utanför samhället, säger han till TT.

Vidare säger han att äldre personer som inte har nära anhöriga som kan hjälpa till, exempelvis med att installera ett bank-id, är extra utsatta.

Här kommer en länk till rapporten från Internetstiftelsen, https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/

Claes Tjäder, ordförande


Informationsbrev Nr 7 / 2021 till SeniorNet Brommas Medlemmar
skickades ut 16 oktober.

Här är länken till brevet ifall du inte hittar mejlet i ditt mejlprogram :
https://bromma.seniornet.se/informationsbrev/informationsbrev-2021/brev-nr-7-2021-16-oktober
Sören Larsson


10 oktober 2021
”Sex procent av Sveriges befolkning använder sällan eller aldrig internet. De allra flesta är över 65 år. Samtidigt blir allt fler av samhällets tjänster digitala. Hur påverkar det demokratin när en stor del av befolkningen isoleras och får svårt att delta på den offentliga arenan?
Välkommen till Länsstyrelsens andra demokratisamtal denna höst, denna gång på temat på temat digitalt utanförskap.
Välkommen att lyssna till Internetstiftelsen och ett spännande panelsamtal om hur digitaliseringen hotar rätten till demokrati!

VAR: Biograf Rigoletto, Kungsgatan 16, Stockholm.
NÄR: 29 oktober 10:30-12:00.
KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 okt 2021
>> LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Claes Tjäder, ordförande i SeniorNet Bromma


8 oktober 2021
Höstens andra Informationsbrev skickade styrelsen ut 1 oktober.
Här är länken till brevet ifall du inte hittar mejlet i ditt mejlprogram :
https://bromma.seniornet.se/informationsbrev/informationsbrev-2021/brev-nr-6-2021-3-oktober
Sören Larsson


Visste du att nästan var femte svensk råkat ut för bedrägeriförsök på nätet?

SeniorNet Sweden inbjuder alla medlemmar till en förmiddag som gör dig till en säkrare internetanvändare.  Torsdag 15 oktober klockan 9-11, online.

Evenemanget är kostnadsfritt och sänds på Youtube Anmäl dig här för att få tillgång till hela programmet och sändningens länk.

Rubriker:
Hur skyddar jag mig mot nätfiske?
Hur förhindrar jag att mitt bank-id missbrukas?
Lösenordsskola:
Hur e-handlar jag säkert?


3 oktober 2021
För tredje året i rad arrangeras ett evenemang 15 oktober som handlar om digital delaktighet.
Bakom evenemanget står den statliga statlig myndigheten Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som är en svensk förvaltningsmyndighet i Sundsvall med uppgift att stödja, samordna och följa upp digitalisering inom svensk offentlig förvaltning, samt organisationen Sveriges Kommuner och Regioner, Landsorganisationen samt IVA ( Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin).
https://digitalidag.org/


blomma