Kallelse till årsmöte 2019 i SeniorNet Bromma

Tisdagen den 9 april, kl 13.15.
Enligt våra stadgar ska medlemmarna kallas till klubbens årsmöte minst fyra veckor före mötet. Därför kommer kallelsen redan nu.

På årsmötet behandlas sedvanliga årsmötesärenden
På Brommaklubbens hemsida finns våra stadgar där den fullständiga listan på dagordning för årsmöte finns. Här är en länk till Brommaklubbens stadgar:

bromma.seniornet.se/om-oss/stadgar

Bl a ingår
– Styrelsens redogörelse för 2018 års verksamhet
– Val av styrelse, revisor och valberedning för 2019 års verksamhet
– Övriga ärenden. Under denna punkt kan mötet ta upp frågor från medlemmar.
Medlem som önskar ta upp en fråga vid årsmötet skall meddela styrelsen senast två veckor före mötet, dvs senast den 25 mars.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Sören och Claes att berätta om SeniorNet Swedens riksmöte år 2019. Riksförbundets årsmöte äger rum i Örebro den 7 – 8 april. Sören och Claes kommer att delta i årsmötet.

Som vanligt är mötet i Nockebyhov. Tag buss 127 från Brommaplan kl 13.04. Stig av vid hållplatsen ”Tältgatan” efter 5-6 minuter. Vandra Tältgatan fram till nr 8-10.
Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Välkomna önskar styrelsen!