Brommaklubben har årsmöte i år tisdag 10 mars.

Som vanligt börjar vi kl 13:15 så att alla som kommer med bussen får vara med från början.

Enligt våra stadgar ska medlemmarna kallas till klubbens årsmöte minst fyra veckor före mötet. Därför kommer kallelsen nu (27 januari).

På årsmötet behandlas sedvanliga årsmötesärenden
På Brommaklubbens hemsida finns våra stadgar där den fullständiga listan på dagordning för årsmöte finns. Här är en länk till Brommaklubbens stadgar:bromma.seniornet.se/om-oss/stadgar

Bl a ingår
– Styrelsens redogörelse för 2019 års verksamhet
– Val av styrelse, revisor och valberedning för 2020 års verksamhet
– Övriga ärenden. Under denna punkt kan mötet ta upp frågor från medlemmar.
Medlem som önskar ta upp en fråga vid årsmötet skall meddela (eller skicka en motion till ) styrelsen senast två veckor före mötet, dvs senast den 25 februari.

Har du tappat bort ett mejl från klubben eller har det inte kommit fram hittar du informationen även på webbsidan https://bromma.seniornet.se.

Tag buss 127 från Brommaplan kl 13.04. Stig av vid hållplatsen
”Tältgatan”. Vandra Tältgatan fram till nr 8-10.
Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Välkommen!

Styrelsen

uppdaterad 17 februari 2020 /Sören Larsson