Från årsmöte 2002

Några foton från SeniorNet Brommas andra årsmöte,
den 4 april 2002 i Samkvämsrummet
S:t Birgitta kyrka.

Flera av deltagarna känner vi igen som medlemmar även år 2007.