Från årsmöte 2005

Vid årsmötet 2005 firade SeniorNet Bromma sin 5-årsdag.
Närvarande var flera av de medlemmar
som deltog vid klubbens
konstituerande möte den 1 mars 2000.


Ove Gammals

 

Richard ”Dick” Swede
Roland Bergman

 

 

Den 1 mars 2000 deltog även

   – Hans Bartholf
   – Göran Hagberg
   – Margareta Lundborg
   – Allan och Leila Sjöberg
   – Hans Tillberg
   – Berndt Wangius

 

 

 

 Mona-Lisa Gozzi

 

Gunnel Gårdefelt
Åke Åkeson

 

Margareta Wetterborg
som fick en röd ros för varje
år som ordförande

 

Nu ser vi fram emot flera lyckosamma år
för SeniorNet Bromma.