Från årsmötet 2007

Årsmötesbilder 2007

 

Även år 2007 höll SeniorNet Bromma sitt årsmöte i det vackra Samkvämsrummet, S:ta Birgitta
kyrka.