Jubileum

Seniornet Bromma 10 år!

I Bromma fanns i slutet av 90-talet endast en dataklubb på Nockebyhus. Till denna klubb hade enbart boende i Huset tillgång. Men på förslag av Jan Björkman från Nockebyhus ordnades så att vi, ett tiotal personer som ville förkovra oss vid datorn, kunde träffas i Vuxenskolans lokal, Brommaplans bibliotek. Samtliga av oss var medlemmar i SeniorNet Sweden och vi kallade oss SeniorNet Bromma.

Där satt vi runt ett bord och försökte att muntligt lära varandra de framsteg vi eventuellt gjort för att komma in i datavärlden. Men den stora frågan var hur vi skulle kunna få tillgång till en lokal med datorer.

I januari 2000 fick Gunnar Tennander, en av delta-garna vid mötena på biblioteket, löfte av Bromma Gymnasium att vi skulle få använda en av deras datasalar en dag i veckan. Detta var starten till en mer utvidgad verksamhet och vi kände att det var dags att bilda en riktig klubb inom SeniorNet Sweden.

Den 1 mars 2000 hölls ett konstituerande möte, varvid stadgar antogs och styrelse bildades. SeniorNet Bromma blev verklighet. Klubben hade då 20 medlemmar men ryktet spreds att det nu fanns en klubb i Bromma, tillgänglig för alla. Vid årets slut hade vi 53 medlemmar.

Bromma Gymnasiums lokaler hade med åren blivit rätt nedslitna, så man beslöt att göra en storrenovering. Samtliga i skolan, inklusive SenorNet Bromma, fick under läsåret 2006-2007 flytta till S:t Jacobi Gymnasium i Vällingby.

Hösten 2007 återvände vi till en uppfräschad och modern skola med nya datorer.

Den 5 februari 2008 var det invigning i närvaro av Drottning Silvia, som vid en rundvandring fick se en fin och nyrenoverad 70-årig skola.

Den 1 mars 2010 är medlemsantalet i klubben 180, varav åtta varit med oss från tiden på biblioteket.
Nya medlemmar får vi bland annat genom notis i Mitt i Bromma och genom information på biblioteken i Bromma.

För att stärka gemenskapen inom klubben ordnar vi studiebesök vid olika institutioner i Stockholm som t ex Operan och Riksdagshuset.

Nu ser vi fram emot kommande givande år i Bromma Gymnasium, där vi kan ta emot både nuvarande medlemmar och även många nya. Alla kommer att tas väl omhand av klubbens handledare samt våra två gymnasister i de två datasalar vi disponerar.

Att få vara på Bromma Gymnasium är en enorm tillgång för vår klubb, som vi är mycket tacksamma för. Den vänlighet och det intresse vi möter från skolledningen gör att såväl styrelse som medlemmar känner sig hemmastadda i skolan.

Margareta Wetterborg