Brev nr 1 / 2021 , 10 januari

Informationsbrev till SeniorNet Brommas medlemmar Nr 1 / 2021
God Fortsättning vill vi önska alla medlemmar med förhoppningen att vi så småningom ska kunna träffas i vår lokal på Tempus. Tyvärr ser vi ännu inget slut på pandemin utan får rikta in oss på att fortsätta ses på Zoom tills vidare. Dock ska väl de påbörjade vaccinationerna ge önskat resultat framåt våren.
1    Årets första medlemsmöte äger rum tisdagen den 19 januari kl 13 – 15 och det kommer att handla om hur man använder sig av en banks digitala tjänster t ex hur man betalar räkningar, skaffar BankID, använder QR-kod och Swish samt hur man kan få support per telefon och vid besök på kontor.  Banken är i det här fallet Swedbank och personal från kontoret på Brommaplan och på Ekerö kommer att delta.Anmälan görs som vanligt till ingela.urtel@gmail.com  eller sms till Ingelas mobil 0704 09 2690 senast lördag den 16 januari.

En länk kommer att skickas i god tid före mötet till de medlemmar som anmält sig.

2    En iPhone kurs kommer att hållas tisdagen den 2 februari kl 10 – 13. Ledare för kursen är Gabriel Eliasson som flera av er känner sedan tidigare. Kostnaden för kursen är 150 kr och information om hur den ska betalas kommer senare till de som har anmält sig.

Anmälan skickas till ingela.urtel@gmail.com eller sms till Ingelas mobil 0704 09 2690  senast fredagen den 22 januari. Alla som anmäler sig senast den 17 januari kommer vi att anse ha anmält sig samtidigt. Och blir det fler anmälda än antalet platser så lottar vi vilka som ska få gå kursen. För de som anmäler sig senare än den 17 januari gäller ”först till kvarn”. Ett undantag görs, medlemmar som inte var med på iPhone kursen i december 2019 har företräde.

3    Vi vill påminna om ändrade betalningsrutiner för medlemsavgiften. SeniorNet går ju nu över till medlemsavgift per kalenderår och den faktura du kommer att få nu i mitten av januari motsvarar den avgift som återstår för ditt medlemskap för 2021. Du som hade periodstart från slutet av året fick ingen faktura i december 2020, och betalar därför en avgift som är något lite högre än 250 kr.

4    IT Hjälpen som Sören håller i, kommer att fortsätta under 2021 på ett delvis annorlunda sätt. Bl a kommer Sören inte ha IT Hjälpen via videomöte på torsdagar längre. I stället vill vi att du som vill ha hjälp ringer, skickar sms eller mejlar så bestämmer du och Sören hur ni ska lösa ditt problem.
På klubbens hemsida  https://bromma.seniornet.se/it-hjalpen  hittar du alla detaljer om IT Hjälpen.

5    Den cirkel om Zoom som påbörjades före jul fortsätter nu under våren och de som är anmälda får fortsatt information från sin cirkelledare Anders Samuelsson.

6    Sören planerar nu en ny PC Windows 10 kurs. Allt är inte klart ännu men ungefär så här är det tänkt. Innehållet är centrala grundkunskaper för att kunna få ut så mycket som möjligt av sin PC. Sören tänker att kursen ska ske på 4 videomöten, ett möte per vecka, varje möte 2 timmar. Allt som vi går igenom på kursen ska deltagarna få med sig i form av dokument som i stor utsträckning kommer att innehålla länkar till Microsofts hjälpsidor på nätet. Vi hoppas kunna återkomma med ett meddelande nästa vecka (vecka 2) innehållande bl a veckodag för mötet, kostnad för att delta samt möjlighet att anmäla sig till kursen.

7    Svar på frågorna vid julmötet den 8 december finns här https://bromma.seniornet.se/wp-content/uploads/sites/33/2021/01/Fragesport-8-dec-2020-1.pdf

 

Information om kommande program skickas ut så snart vi vet närmare. Hör gärna av er med önskemål.

Välkomna till ett nytt givande år med SeniorNet Bromma

hälsar Styrelsen genom Sören och Ingela