Logotyper

SN_260

Bildens storlek är 260 * 260. Bildtexten kan inte radbrytas. Men det kanske inte gör så mycket eftersom texten ändå ser hyfsad ut. Storleksändring kan ångras med Ctrl+z.

Alternativ text

Det här fotot skulle placeras strax till höger om loggan. Det går bra genom att vänsterjustera bilden. Bilden kan inte beskäras, bara vändas horisontell, vertikalt. Beskärning måste ske i PowerPoint-liknande program.

Jpg 1,86 MB

Jpg 1,86 MB ursprungligen. Roterad och infogades som 2160*3840 varpå bara övre delen visades till en början, men sen hela bilden.

Jpg 1,86 MB

Jpg 1,86 MB ursprungligen. Nu infogad i mediumstorlek, dvs 169*300. 

Jpg 1,86 MB

Jpg 1,86 MB. Infogad i storlek Stor, 576*1024. Större bilder än så här behövs inte. De 2 prickarna i bildredigeraren betyder att bilden placeras på samma höjd som föregående bild. Alternativet utan prickar placerar bilden under den förra.