Roland

Vår ordförande Roland Bergman har lämnat oss.  Han somnade in lugnt den 20 september 2015, efter en tids sjukdom. Vi kommer att fortsätta verksamheten i SeniorNet Bromma i hans anda.

Roland har varit med i SeniorNet sedan slutet av 1900-talet och han var med och startade SeniorNet Bromma, som bildades i mars år 2000, så Roland var en av veteranerna i vår klubb, och har varit aktiv både i styrelsen och som handledare.  Han valdes till ordförande i april år 2014, då SeniorNet Bromma fick en nystart, efter att ha varit vilande ett år.  Roland var mycket engagerad och omtyckt, och det blir ett stort tomrum efter honom.