Styrelsen för SeniorNet Bromma

t f ordförande
Lars Forsmark
lars.forsmark@gmail.com
+468261431, 0739562980

sekreterare
Yvonne Borg Edling
yvonne.borgedling@gmail.com
0706 272 827

kassör
Per-Olof Ström
p-o.strom@comhem.se
0706 610913 eller 375022

Övriga
Ingemar Agaeus
sagleotau@yahoo.se
0760 702 604

Sonia Huhn
sonia.h@telia.com
08 80 09 69, 0736 47 3897

Sören Larsson
sorenylarsson@laxsjobygden.se
0705 91 29 55

Revisor
Ingvar Kohlström
ingvar.kohlstrom@telia.com
08 37 90 65

Top