Verksamheten under hösten 2016

20 sept Extra årsmöte med klubben SeniorNet Bromma
8 november Information om bedrägerier via datorn
6 december Information om Windows 10 version Anniversary
brommaklubben

Kallelse till

Extra årsmöte med klubben SeniorNet Bromma

Tid:               Tisdagen den 20 september 2016 kl 14.00

Plats:            Klubbens lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov, nb ingång från gaveln, buss 127 från Brommaplan

 

På årsmötet den 15 mars lyckades vi inte välja ny styrelse för SeniorNet Bromma. Det beslutades då att klubben skulle upphöra om inte den nya valberedningen lyckas få fram kandidater till styrelsen vid det extra årsmötet som bestämdes till den 20 september.

Valberedningen, med Henrik Hedén som ordförande, skickade ut ett upprop till medlemmarna om att vilja ingå i styrelsen. Uppropet finns också på SeniorNet Brommas hemsida.

Klicka här för att läsa protokollet från årsmötet

Styrelsen
Scrolla till topp ↑


Tisdag den 8 november

Då kommer vår ordförande Lars Forsmark att informera om bedrägerier via datorn.

Efter föredraget informerar vi om vår nya tjänst IT Hjälpen.

Blir det tid över kommer Lars att berätta om Skype.

Föredraget börjar ca 14:15, men vi har öppet kl. 14-17.

Som vanligt är det i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov
n.b. ingång från gaveln
buss 127 från Brommaplan, 10 min.

VÄLKOMMEN

Scrolla till topp ↑


Här är länken till Bosses föredrag den 6 december: Windows 10 version Anniversary

(Det är ett pdf dokument som antingen kommer att öppnas i din webbläsare eller i en s k pdf-läsare som kan finnas på din dator)

Tisdag den 6 december

Bo Ohlsson från SeniorNet Järfälla kommer att informera om Windows 10 och den stora uppdatering som gjorts i höst.

Efter föredraget finns det tid för frågor.

Föredraget börjar ca 14:15, men vi har öppet kl. 14-17.

Som vanligt är det i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov
n.b. ingång från gaveln

buss 127 från Brommaplan, 10 min.

VÄLKOMMEN!

Scrolla till topp ↑