Verksamheten under våren 2016

Nya webbsidan presenteras 2 februari
16 februari :presentation av Windows 10
1 mars Dagens tema är Släktforskning.
15 mars Bromma-klubbens årsmöte, kallelse
Protokoll från årsmöte 2016
12 april Öppet Hus
brommaklubben

Nya webbsidan presenteras

Tisdag den 2 februari

Då kommer Sören Larsson från vår klubb att presentera och demonstrera SeniorNet Swedens nya hemsida.

Där finns väldigt mycket material av olika slag, dels mycket aktuell info inom dataområdet, dels info om alla klubbar och deras olika hemsidor, forum för medlemmarna, utbildning på olika områden, chatt och mycket mer därtill. Efter föredraget en frågestund och öppet hus.

Föredraget börjar ca 14:15, men vi har öppet kl. 14-17.

Som vanligt är det i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. ingång från gaveln. Buss 127 från Brommaplan, 10 min.

V Ä L K O M N A

Scrolla till topp ↑


Presentation av Windows 10

Tisdag den 16 februari

Då kommer Bosse Ohlsson från Järfälla-klubben att presentera Windows 10 och gå igenom hur installationen görs, säkerheten och var man hittar olika saker i Win 10.

Efter föredraget en frågestund och öppet hus.

Föredraget börjar ca 14:15, men vi har öppet kl. 14-17.

Som vanligt är det i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov
n.b. ingång från gaveln
buss 127 från Brommaplan, 10 min.

V Ä L K O M N A

Scrolla till topp ↑


Dagens tema är Släktforskning.

Tisdag den 1 mars

Kurt Aronsson kommer att berätta om hur du hittar uppgifter när du söker dina rötter och hur du följer din släkts historia.

Ta gärna med det ifyllda formuläret Mitt Släktträd, som delats ut de två senaste mötena och bifogades i utskicket med förhandsinformation häromdagen.

Efter föredraget en frågestund.

Föredraget börjar ca 14:15, men vi har öppet kl. 14-17.

Som vanligt är det i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. Ingång från gaveln. Buss 127 från Brommaplan, 10 min.

V Ä L K O M N A

Scrolla till topp ↑


Kallelse till
Ordinarie Årsmöte med klubben SeniorNet Bromma

Tisdagen den 15 mars 2016 kl. 14.00

Plats: Klubbens lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov, nb ingång från gaveln, buss 127 från Brommaplan
Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av 2 protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera årsmötesprotokollet.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om avgifter till klubben och budget för nya verksamhetsåret.
11. Val av styrelse. Styrelsen består av 5-7 ledamöter.
11.1 Val av ordförande
11.2 Val av övriga styrelseledamöter.
12. Val av revisor
13. Val av valberedning (3 personer varav 1 sammankallande).
14. Övriga ärenden. Medlem som önskar ta upp viss fråga vid årsmötet bör helst meddela detta till styrelsen senast två veckor före mötet
15. Mötet avslutas

V Ä L K O M N A

Scrolla till topp ↑


Nästa möte: Öppet Hus

Tisdagen den 12 april

har vi sista mötet innan sommaren och då
har vi Öppet Hus. Ni är välkomna
med era datorer, surfplattor eller smarta
telefoner, så ska vi försöka svara på
frågor och hjälpa till med era problem.

 

Vi har öppet mellan kl 14 – 17,
men du som vill ha hjälp bör komma senast kl 16

Som vanligt är det i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov
n.b. ingång från gaveln
buss 127 från Brommaplan, 10 min.

V Ä L K O M N A

Scrolla till topp ↑