Verksamheten under våren 2018

 

30 januari Öppet hus med IT-hjälp
13 februari Föredrag om hur TV:n kan användas tillsammans med kameror, datorer och mobiler.
20 februari Öppet hus med IT-hjälp
20 mars Bedrägerier och säkerhet, så skyddar du dig!
3 april Allt du behöver veta om släktforskning!
24 april Öppet hus med IT-hlälp
15 maj Kallelse till Årsmöte
Verksamhetsberättelse
Årsmötesprotokoll
Bokslut
Revisionsrapport
brommaklubben

 

Brommaklubben startar vårens verksamhet med Öppet Hus , tisdagen 30 januari från kl 14 till kl 17!

Välkommen att ta med dig dina problem som rör dator, surfplatta eller mobil. Men även frågor som rör program och appar som du inte får att fungera.

Ju mer du kan berätta om ditt problem desto större chans har vi att lösa problemet!

Har du andra IT relaterade apparater som krånglar. Presentera ditt problem på mötet, men det är inte säkert vi kan lösa det.

Har du problem som du inte tror går att lösa på mötet är du välkommen att kontakta Brommaklubbens egen IT-hjälp!

Här hittar du telefonnummer m m om IT-hjälpen

Som vanligt är mötet i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. ingång från gaveln.
Ta buss nr 127 från Brommaplan. Den går kl 14.05.

Stig av vid hållplatsen Tältgatan efter 5-6 minuter och vandra Tältgatan fram till Nr 8-10. Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Välkommen önskar styrelsen!


Medlemsmöte tisdagen 13 februari kl 14

Vi visar hur man kan använda TV:n för att titta på bilder och dokument från kameror eller mobiler samt titta på SVT play eller andra TV-operatörer t.ex. TV4 play.

Henrik Hedéns föredrag börjar kl 14.15.

Har du IT-problem som du inte fått hjälp med ännu? Kanske hann vi inte med det på förra mötet? Om du inte kan vänta till nästa Öppet Hus möte som vi planerar till den 20 februari, kontakta Sören så kanske han hjälper dig. Telefonnummer m m hittar du här: https://bromma.seniornet.se/it-hjalpen

Som vanligt är mötet i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. ingång från gaveln.
Ta buss nr 127 från Brommaplan med avgångstid kl 14.05.

Stig av vid hållplatsen Tältgatan efter 5-6 minuter och vandra Tältgatan fram till Nr 8-10. Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Välkommen önskar styrelsen!


Öppet Hus redan nästa vecka!
Tisdagen 20 februari från kl 14

Välkommen att ta med dig dina problem som rör dator, surfplatta eller mobil. Men även frågor som rör program och appar som du inte får att fungera.

Ju mer du kan berätta om ditt problem desto större chans har vi att lösa problemet! Skriv gärna upp vad som står på skärmen när felet har inträffat.

Har du andra IT relaterade apparater som krånglar. Presentera ditt problem på mötet, men det är inte säkert vi kan lösa det.

Har du problem som du inte tror går att lösa på mötet är du välkommen att kontakta Brommaklubbens egen IT-hjälp!

Här hittar du telefonnummer m m till IT-hjälpen:
https://bromma.seniornet.se/it-hjalpen

Som vanligt är mötet i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. ingång från gaveln.
Ta buss nr 127 från Brommaplan. Bussen går kl 14.05.

Stig av vid hållplatsen Tältgatan efter 5-6 minuter och vandra Tältgatan fram till Nr 8-10. Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Välkommen!


Bedrägerier och säkerhet, så skyddar du dig!
Tisdagen 20 mars från kl 14

Lars Forsmark, Brommaklubbens ordförande pratar om hur vi kan skydda oss när vi är ute och surfar på nätet.

Dessutom hjälper vi dig med dina problem som rör dator, surfplatta eller mobil. Men även frågor som rör program och appar som du inte får att fungera.

Har du problem som du inte tror går att lösa på mötet är du välkommen att kontakta Brommaklubbens IT-hjälp!

Här hittar du telefonnummer m m till IT-hjälpen:
https://bromma.seniornet.se/it-hjalpen

Som vanligt är mötet i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. ingång från gaveln.
Ta buss nr 127 från Brommaplan. Bussen går kl 14.05.

Stig av vid hållplatsen Tältgatan efter 5-6 minuter och vandra Tältgatan fram till Nr 8-10. Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Välkommen!


Allt du behöver veta om släktforskning!

Thomas Fürth, expert från genealogiska föreningen återkommer med sitt utmärkta föredrag om släktforskning.
Bättre introduktion till släktforskning tror vi inte du kan få!

Tisdagen den 3:e april kl 14.15

Som vanligt är mötet i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. ingång från gaveln.
Ta buss nr 127 från Brommaplan. Bussen går kl 14.05.

Stig av vid hållplatsen Tältgatan efter 5-6 minuter och vandra Tältgatan fram till Nr 8-10. Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Välkommen!


Öppet Hus tisdagen den 24 april kl 14!

Välkommen att ta med dig dina problem som rör dator, surfplatta eller mobil. Men även frågor som rör program och appar som du inte får att fungera.

Ju mer du kan berätta om ditt problem desto större chans har vi att lösa problemet!

Har du andra IT relaterade apparater som krånglar. Presentera ditt problem på mötet. Om vi inte kan lösa det kanske vi kan ge råd om var du kan få hjälp.

Har du problem som du inte tror går att lösa på mötet är du välkommen att kontakta Brommaklubbens egen IT-hjälp!

Här hittar du telefonnummer m m till IT-hjälpen:
https://bromma.seniornet.se/it-hjalpen

Som vanligt är mötet i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. ingång från gaveln.
Ta buss nr 127 från Brommaplan. Bussen går kl 14.05.

Stig av vid hållplatsen Tältgatan efter 5-6 minuter och vandra Tältgatan fram till Nr 8-10. Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Välkommen!


Kallelse till årsmöte 2018 i SeniorNet Bromma

Tisdagen den 15 maj, kl 14.30

Kallelsen till årsmötet skickades 13 april som mejl eller brev.

Nu vill vi passa på och meddela att vi har en tradition att bjuda på tårta till kaffet på årsmötet.

Därför vill vi att du anmäler att du kommer till årsmötet så att vi kan köpa tårtor så att det räcker till alla!
Ring eller mejla ordförande Lars. Du hittar honom på vår kontaktsida:
http://seniornet.se/om-klubbar/google-maps/klubbinfo/?id=37

Som vanligt är mötet i vår lokal på Tältgatan 8-10, Nockebyhov n.b. ingång från gaveln.
Ta buss nr 127 från Brommaplan. Bussen går kl 14.05.

Stig av vid hållplatsen Tältgatan efter 5-6 minuter och vandra Tältgatan fram till Nr 8-10. Samlingslokalen ligger i markplanet med ingång från gaveln.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Beslut om årsmötet blivit behörigen utlyst

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om avgifter till klubben och budget för det nya verksamhetsåret

11. Styrelsen består av 5 – 7 ledamöter

11.1 Val av ordförande

11.2 Val av övriga styrelseledamöter

12. Val av revisor
13. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande

14. Övriga ärenden.
Ordförandens ärende: Diskussion om klubbens framtid. Vad vill medlemmarna ha ut av klubben? Hur kommer vi vidare?
Hur säkerställer vi klubbens framtid?
Obs! Medlem som önskar ta upp viss fråga vid årsmötet skall meddela detta senast två veckor före mötet.

15. Mötet avslutas

 

Välkommen!