Verksamheten under våren 2021

Brommaklubbens årsmöte 16 februari 2021 brommaklubben

Brommaklubbens årsmöte 16 februari 2021

Kallelse till Årsmötet
Påminnelse om årsmötet med länk till mötet

Dagordning för årsmötet

Årsmötesprotokoll 2021 inklusive Röstlängd från årsmötet
Övriga bilagor:
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat och balansräkning för år 2020
Revisionsberättelse för 2020

Övriga dokument från årsmötet
Remissvar till SeniorNet Sweden om Framtidsgruppens rapport
Budget för år 2021