Verksamheten under våren 2021

Brommaklubbens årsmöte 16 februari 2021brommaklubben

Brommaklubbens årsmöte 16 februari 2021

Kallelse till Årsmötet
Påminnelse om årsmötet med länk till mötet

Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse 2020 sid 1
Verksamhetsberättelse 2020 sid 2
Verksamhetsberättelse 2020 sid 3
Verksamhetsberättelse 2020 sid 4

Remissvar till SeniorNet Sweden om Framtidsgruppens rapport

Resultat och balansräkning för år 2020
Revisionsberättelse för år 2020
Budget för år 2021